Teknisk information

Egen produktion – galvaniserade karosseridelar
För att hålla jämna steg med biltillverkarnas ökande användning av galvaniserad plåt introducerar vi karosseridelar i galvaniserad plåt.

Vi vill ha högsta kvalitet på finishen för präglingar och delarnas kanter. Därför har vi valt en plåttyp med den optimala kombinationen av tjockleken på zinkbeläggningen och plåtens formbarhet. Det är också en plåt med mycket god vidhäftning vid lackering.

Det tekniska namnet är DX54D 140Z MB som är av en högkvalitativ varmgalvaniserad (zinkbelagd) plåttyp. Galvaniseringen innehåller 99 % ren zink utan bly. Våra nya galvaniserade delar har genomgått rigorösa tester för att säkerställa plåtens svetsbarhet och ytans vidhäftningsförmåga för primer och lack.

Egen produktion – svarta karosseridelar
Våra karosseridelar i stål genomgår omfattande ytbehandlingar som säkerställer en perfekt förberedelse för vidare bearbetning.

Ytbehandling av våra svarta karosseridelar består av:

  • Avfettning och zirkoniumpassivering vid 35 grader.
  • Sköljning - avjoniserat vatten (2-stegs - max. 300 mikrosiemens och 100 mikrosiemens).
  • Torkning vid cirka 120 grader.
  • Lufttorkning.
  • Förpackning.
  • Din efterbehandling: Innan primern läggs på ska glansen tas bort med ett fint sandpapper, varefter basfärg och lack kan påföras.

Kondens på lampor
Vid hög luftfuktighet eller stora temperaturskillnader kan det förekomma kondens på lamporna. Denna invändiga kondens är ett naturligt fenomen när fuktig luft kondenseras på insidan av glaset. Avluftning finns alltid, men tar lite längre tid i dessa förhållanden. Kondensen avdunstar efter en kort tids användning av lampan.

Om lampan inte är skadad är det inte ett kvalitetsproblem, och lampan kan användas utan problem.

Bromssköldar
Katalog med bromssköldar.

Få information om bromssköldar nedan.