Dataskydd

Dina personliga rättigheter är viktiga för oss. Du måste känna dig trygg när du handlar med oss. Därför säkerställer vi och vår dataskyddsansvarig överensstämmelse med dataskyddsförordningarna, särskilt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som är tillämplig från och med den 25 maj 2018, samt tillämplig dansk lag. Nedan vill vi informera dig om de syften för vilka dina uppgifter samlas in och används och hur du kan skydda dina rättigheter.

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder är våra IT-system säkrade mot obehörig åtkomst till, förändring eller distribution av dina data, såväl som förlust och förstörelse.

Kontaktinformation om dataskyddsansvarig

Ansvarig för Klokkerholms administration av personuppgifter är Klokkerholm Karosseridele A/S, Kløvervej 6, 9320 Hjallerup, telefon: +45 9828 4444, e-post: .

Om du som kund har frågor angående hantering av dataskydd av dina uppgifter eller behöver klargöra dina frågor kan du vidarebefordra ditt ärende till .

För allmänna frågor om dataskydd och informationsförfrågningar, vänligen kontakta Klokkerholms dataskyddsteam med exakta uppgifter om ditt ärende och din kontaktinformation på .

Vilken personlig information behandlar vi?

I samband med köp och förfrågningar sparar vi:
· Köpshistorik, inklusive vilken typ av produkt eller tjänst du köpte och när du köpte dem
· Servicestatus, servicehistorik, retur och klagomål.
· Postkorrespondens, möten och avtal.

Om du har skapat en användarprofil på webbplatsen kan du välja att logga in med ditt användarnamn och lösenord när du shoppar på webbplatsen. När du skapar en användarprofil kräver vi att du anger följande information:
· Personlig information
· Telefonnummer
· E-postadress

Om du väljer att delta i ett nyhetsbrev, prissändning etc. kan det innebära att du tillhandahåller ytterligare information, till exempel kön, födelsedatum, intressen etc. beroende på vad som begärs i varje kampanj eller användarundersökning. Deltagande i denna typ av studie är frivilligt.

Marknadsföringsbehörigheter

När du registrerar dig för våra tävlingar, nyhetsbrev etc. samtycker du till att Klokkerholm Karoseridele A/S kan använda din information för att hålla kontakten med dig och generera nyheter och marknadsföring. Du kan när som helst ändra din åsikt genom att klicka på knappen för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelanden du får från oss eller genom att kontakta oss på eller . Vi behandlar din information med största konfidentialitet.

Cookies

Vi använder så kallade cookies och liknande tekniker som genererar information som vi använder för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för andra analytiska och statistiska ändamål. Denna information används på en aggregerad nivå, men viss information kan betraktas som personlig information vid samlingen, till exempel din IP-adress. Informationssamling med hjälp av cookies beskrivs mer detaljerat i kapitel 5 nedan.

Dataskydd

1. Grund för behandling av personuppgifter
Personuppgiftslagen begränsar tillgången till behandling av personuppgifter genom att ange vad som ska anses vara berättigade skäl för att skaffa och använda personuppgifter ("Processing Base"). Reglerna för behandlingsunderlag innebär att det är möjligt att behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med den person vars personuppgifter behandlas. Vårt avtal med dig är vår primära behandling.

Dessutom baserar vi delar av behandlingen på ditt samtycke. Samtycke erhålls genom marknadsförfrågor, användarundersökningar, kampanjer etc. Vissa behandlingar bygger på en balans mellan intressen, t.ex. analys och vidareutveckling av våra tjänster och webbplats, där vårt berättigade intresse för att använda informationen uppväger eventuella besvär för den enskilda.

2. Vad använder vi din personliga information för?
Vi använder din personliga information för följande:

Uppfyllelse av våra försäljningsrelaterade skyldigheter: Detta inkluderar att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund, inklusive leverans, relevant service, kunduppföljning och besvara frågor samt uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lag.

Skapa kundprofil: Vi kommer att kunna skapa en kundprofil baserad på köphistorik och tillgänglig information som bas för nyhetsbrev, produktinformation, anpassad marknadsföring och köpanalys.

Användarprofilhantering: Vi har tillgång till din användarprofil för att hantera din kontaktinformation och alla godkännanden för att få vårt nyhetsbrev, kampanjdeltagande eller liknande.

Elektronisk marknadsföring: Om du uttryckligen har godkänt detta kommer vi att använda den personliga information som vi har om dig för att skicka erbjudanden och information om våra produkter. I det här sammanhanget använder vi den information vi har om dina tidigare köp för att ge dig erbjudanden som du tror att vi kanske är intresserade av. Du kan när som helst berätta för oss att du inte längre vill ha den här typen av förfrågningar. Kontakta bara vår kundtjänst.

Användning av externa leverantörer: Om du beställer externa tjänster kan kontaktinformation och annan relevant information som vi har registrerat om dig tillhandahållas leverantören.

3. Vem kommer åt din personliga information?
I vissa fall kan andra företag få åtkomst till din personliga information:

Leverantörer av post- och transporttjänster, speditörer, leverantör av dokument och leverantörer av datamedier.

IT-leverantörer för underhåll och mjukvaruuppdateringar.

Offentliga myndigheter: Dina personuppgifter kan i vissa fall lämnas ut till relevanta offentliga myndigheter. Sådan utlämning kommer endast att ske om vi är skyldiga att göra det i enlighet med gällande lagar och förordningar.

4. Tillgång från utlandet
I händelse av att Klokkerholm Karosseridele använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES kommer vi att se till att behandlingen är föremål för dataskydd som liknar det som gäller inom EU/EES, t.ex. med hjälp av EU-standardavtal, EU–US Data Privacy Framework eller någon annan liknande lösning.

5. Användning av cookies etc.
Vi använder så kallade cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som lagras i webbläsarens interna minne när du besöker eller interagerar med en webbsida.

Du kan förhindra oss från att lagra sådana cookies i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan välja att ändra inställningarna själv så att cookies inte accepteras. Nackdelen med att inaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte fungerar optimalt. Detta beror på att syftet med de flesta cookies vi använder är att tillhandahålla specifik funktionalitet på webbplatsen, till exempel att webbplatsen kommer ihåg vad du har lagt i din kundvagn.

Vi använder också andra verktyg än cookies för att samla information om din IP-adress, vilken webbläsartyp du använder, din bredbandsleverantör, ditt operativsystem, datum och tid för ditt webbplatsbesök och data om hur du navigerar på webbplatsen.

Vi använder denna information för att analysera trender så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

6. Radering
Klokkerholm Karosseridele raderar din information i enlighet med gällande lagkrav. Köpinformation kommer vanligtvis att raderas när det inte längre finns ett behov att lagra informationen för att svara på kundförfrågningar och klagomål om vi inte måste använda informationen för andra legitima ändamål. Bokföringslagen och annan lagstiftning kan i vissa fall kräva att vi lagrar vissa typer av information under en längre tid.

I stället för att radera personuppgifterna kan det vara lämpligt att anonymisera personuppgifterna i vissa fall. Med anonymisering menas att alla identifierande eller potentiellt identifierande funktioner tas bort från lagrade datasätt.

7. Mottagare av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att publiceras enligt lagen till följande företag i EU:

Leverantörer av post- och transporttjänster, speditörer, leverantörer av bortskaffande av dokument och datamedier.

IT-leverantörer för underhåll och mjukvaruuppdateringar

Google Inc. och Microsoft Corporation

8. Dina rättigheter
Klokkerholm Karosseridele A/S uppskattar din feedback. Här kan du se vilka rättigheter du har när som helst och vilken du kan göra anspråk på genom att kontakta oss på :

Återkalla samtycke: Om du har samtyckt till att få förfrågningar från oss om information om våra varor och tjänster kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke. Vi har gjort det så att du enkelt kan avsluta prenumerationen på dessa typer av förfrågningar i varje kampanj från oss. Samtycke kan också dras tillbaka genom att kontakta vår kundtjänst.

Be om insikt: Du har rätt att få insikt i vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Be om korrigering eller radering: Du kan också be oss att korrigera felaktig information vi har om dig eller be oss ta bort din personliga information. Vi kommer så långt som möjligt att svara på en begäran om att ta bort personuppgifter, men vi kan inte göra det om det finns tvingande skäl att inte ta bort dem, t.ex. att vi måste lagra informationen för dokumentation. Du kan radera mycket information själv. Du kan till exempel radera din profil med oss ​​när som helst.

Klagomål till tillsynsmyndigheter: Om du inte håller med om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till Datatilsynet.

9. Förändringar
Vi kan göra ändringar i detta dataskyddsdeklaration, t.ex. till följd av att ändringar görs i webbplatsens layout eller funktioner. Om vi ​​gör några väsentliga förändringar, kommer vi att informera dig om detta på webbplatsen.