Socialt ansvar

Miljömässig hållbarhet
Klokkerholm Karosseridele är medvetna om konsekvenserna och ansvaret vi har när det gäller att främja miljömässig hållbarhet. Vi vill agera ansvarsfullt gentemot miljön och FN:s klimatmål. Vi arbetar aktivt på att minska våra koldioxidutsläpp och har konkreta mål för att minska energiförbrukningen. I förhållande till de investeringar vi gör fokuserar vi på användningen av miljövänliga energikällor.

Mänskliga rättigheter
Vi ska vara en pålitlig samarbetspartner för alla intressenter, lokalt, nationellt och internationellt, och kommer i alla samarbeten tillvarata principerna om de mänskliga rättigheterna.

Anställda och arbetsförhållanden
På Klokkerholm behandlar vi alla anställda med respekt och önskar att erbjuda bra och hälsosamma arbetsförhållanden med möjlighet till utveckling och lärande.

Vi erkänner de anställdas rätt att organisera sig och i samarbete med fackföreningar och Dansk Industri säkerställer vi bästa möjliga arbetsmiljö. Klokkerholm stöder aktivt en arbetsplats där båda könen kan utföra samtliga arbetsfunktioner.

På Klokkerholm arbetar vi kontinuerligt med att ta initiativ till att förbättra våra anställdas arbetsförhållanden, inklusive minskningen av antalet arbetsplatsolyckor.

Samhällsengagemang
Klokkerholm deltar aktivt i lokalsamhället och stödjer lokala initiativ, bland annat genom sponsring.

Leverantörsavtal
Vi arbetar aktivt med en ansvarsfull leveransstyrning. Vi förväntar att våra leverantörer respekterar de mänskliga rättigheterna och lever upp till FN:s världsmål när det gäller sociala och miljömässiga frågor.

Uppförandekod för Indutrade Group
Indutrades uppförandekod är vår policy för hållbart entreprenörskap och är en viktig del av vårt arbete för hållbarhet. Den ger vägledning om vem vi strävar efter att vara och hur vi vill uppfattas och gäller alla anställda inom Indutrade-koncernen i alla länder.

Sponsor av den lokala fotbollsskolan
Sponsor av den lokala fotbollsskolan