Whistleblower-system

Whistleblower Act från 17 december 2021
Den danska whistleblower-lagen antogs i juni 2021. Lagen genomför EU:s whistleblower-direktiv, som ålägger arbetsgivare med 50 eller fler anställda att upprätta ett whistleblower-system för att skydda whistleblowere. Lagen trädde i kraft den 17 december 2021.

Koncernövergripande system
På Klokkerholm Karosseridele och Indutrade har vi etablerat ett koncernövergripande system. Detta innebär att vårt interna visselblåsningssystem läggs ut på en extern aktör, WhistleB. WhistleB hanterar därmed funktionen som en whistleblower-enhet och behandlar rapporter, ansvarar för kontakt med whistleblower, ansvarar för uppföljning av rapporten och utför nödvändiga utredningar.

Anonyma rapporter
Om du misstänker ett allvarligt brott som måste förhindras eller korrigeras, allvarliga brott mot lagen eller andra allvarliga frågor som allmänheten kan ha intresse av att avslöja, kan du anonymt rapportera överträdelsen här. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla rapporter måste göras i god tro.