A1 och WP Kvalitet

Urval och kontroll
Delarna är antingen originaldelar eller delar som har testats och godkänts genom Klokkerholms omfattande kvalitetskontroll. A1 delarna är testade och godkända av oberoende testinstitut som en kvalitet motsvarande OE. Till exempel TÜV i Tyskland, Centro Zaragoza i Spanien, Thatcham i England.

Originalgaranti
Klokkerholms A1 och WP-garanti följer varje biltillverkares garanti och är därför densamma som för originaldelarna.