A1 och WP Kvalitet

Urval och kontroll
Delarna är antingen delar som är testade och godkända av Klokkerholms omfattande kvalitetskontroll eller originaldelar. Som en extra trygghet jämfört med WP-delar är A1®-delar testade av oberoende testinstitut och godkända som en kvalitet motsvarande OE. T.ex. TÜV i Tyskland, Centro Zaragoza i Spanien och Certified Automotive Parts (CAPA) i USA.

Originalgaranti
Klokkerholms A1® och WP-garanti följer varje enskild biltillverkares garanti och är därför lika som originaldelar.