A1 och WP Kvalitet

Urval och kontroll
Delarna är antingen delar som är testade och godkända av Klokkerholms omfattande kvalitetskontroll eller originaldelar. Som en extra trygghet jämfört med WP-delar är A1-delar testade av oberoende testinstitut och godkända som en kvalitet motsvarande OE. T.ex. TÜV i Tyskland, Centro Zaragoza i Spanien och Certified Automotive Parts (CAPA) i USA.

Originalgaranti
Klokkerholms A1 och WP-garanti följer varje enskild biltillverkares garanti och är därför lika som originaldelar.

Omfattning
Vid reklamation byts produkten ut med en ny del från Klokkerholm eller en motsvarande originaldel.

Klokkerholm ersätter nettokostnader (ev. extra tidsåtgång vid montering, kostnader för lackering, differentiell kostnad jämfört med utbyte mot en OE-del).

Kostnaderna dras av enligt Forsi (kalkylprogram) och till en aktuell timpris på 550 SEK + moms.

När Klokkerholm har godkänt reklamationen kommer det överenskomna nettobeloppet att krediteras. En faktura behöver därför inte skickas till Klokkerholm.

Reservation
Klokkerholm ställer samma krav på reparatören som biltillverkarna vad gäller hantverksmässigt korrekt utfört arbete med förbehandling, montering och efterbehandling samt regler gällande vanligt underhåll. Provmontering krävs inte, men produkten ska kontrolleras för eventuella skador och brister före lackering. I annat fall täcks inte lackeringskostnader och övriga följdkostnader av garantin.

Så här gör du vid reklamation
Klokkerholm kontaktas alltid när en reklamation inleds.

Reparatören kontaktar Klokkerholm direkt på .
Reklamationen måste godkännas av Klokkerholm innan den påbörjas.

För att Klokkerholm ska kunna behandla klagomålet krävs följande information:

  • Information om grossisten
Alla ekonomiska förhållanden hanteras mellan Klokkerholm och grossisten. Klokkerholm erhåller all nödvändig dokumentation från grossisten.

  • Beskrivning av felet

  • Bilddokumentation
Det finns krav på bilddokumentation. Klagomålet kommer endast att godkännas om detta krav är uppfyllt.

  • Ev. försäkringsbolag

  • Registreringsnr


Vi strävar efter att behandla reklamationer snabbt.

Klokkerholm förbehåller sig rätten att i efterhand kontrollera returnerade delar.

Frågor om reklamationer ska ställas till hotline +45 8081 4444 eller .