Databeskyttelse

Dine personlige rettigheder er vigtige for os. Du skal føle dig sikker, når du handler hos os eller søger job hos os. Derfor sørger vi og vores tilsynsførende for databeskyttelse for at overholde forskrifterne om databeskyttelse, herunder især EU's generelle persondataforordning om databeskyttelse (GDPR), som er gældende fra den 25. maj 2018, samt gældende dansk lovgivning. Nedenfor vil vi gerne informere dig om, med hvilke formål dine data indsamles og anvendes, og hvordan du kan varetage dine rettigheder.

Ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger er vores IT-systemer sikret mod uvedkommendes adgang til, ændring eller distribution af dine data, samt mod tab og ødelæggelse.

Kontaktoplysninger på den tilsynsførende for databeskyttelse

Ansvarlig for Klokkerholms administration af persondata er Klokkerholm Karosseridele A/S, Kløvervej 6, 9320 Hjallerup, telefon: +45 9828 4444, e-mail: .

Hvis du som kunde eller jobansøger har spørgsmål til håndteringen i forbindelse med databeskyttelse af dine data eller behov for at få afklaret dine spørgsmål, kan du fremsende dit anliggende til .

Ved generelle forespørgsler om databeskyttelse og anmodninger om oplysninger bedes du kontakte Klokkerholms databeskyttelsesteam med præcis angivelse af dit anliggende og dine kontaktoplysninger på .

Hvilke personoplysninger behandler vi?

I forbindelse med køb og henvendelser vil vi gemme:
· Købshistorik, bl.a. hvilken type vare eller tjeneste du har købt, og hvornår du købte dem
· Servicestatus, servicehistorik, returneringer og reklamationer.
· Mailkorrespondancer, møder og aftaler.

Hvis du har oprettet en brugerprofil på hjemmesiden, kan du vælge at logge på med dit brugernavn og din adgangskode, når du skal handle på hjemmesiden. Ved oprettelse af en brugerprofil kræver vi, at du opgiver følgende oplysninger:
· Personlige oplysninger
· Telefonnummer
· E-mailadresse

Hvis du vælger at deltage i en nyhedsmail, prisudsendelse osv. vil dette kunne betyde, at du opgiver yderligere oplysninger, såsom køn, fødselsdato, interesser m.v., afhængig af hvad der efterspørges i den enkelte kampagne eller brugerundersøgelse. Deltagelse i denne type undersøgelse er frivillig.

Personoplysninger under rekruttering

Hvis du søger en stilling hos os, er formålet med at indsamle personoplysninger om dig at
vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling. I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger, anbefalinger/referencer samt eksamensbeviser/uddannelsesbeviser.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat. Vi registrerer de fremsendte oplysninger i en adgangssikret folder.

Hvis vi ved en uopfordret ansøgning finder, at der på et senere tidspunkt kan være en jobåbning, beder vi dig bekræfte, at du er indforstået med, at vi opbevarer din ansøgning i tre måneder, hvorefter den vil blive slettet. Ansøgningen gemmes jf. retningslinierne for opfordrede ansøgninger.

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til virksomhedens jobåbninger. Ved jobåbninger udvælger vi, når vi har læst ansøgningerne, kandidater til ansættelsessamtale(r). I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

I forbindelse med rekruttering til nogle stillinger gennemfører virksomheden en personlighedstest. Vi vurderer altid, om det er relevant i forhold til den pågældende stilling. Formålet med testen er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder og for at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og den konkrete stilling. Du vil blive bedt om at give dit samtykke, inden testen gennemføres.

I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager. Du vil blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe samt i en adgangssikret folder. Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder. Det samme gælder resultatet fra din personlighedstest. I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette.

Marketingtilladelser

Når du tilmelder dig vores konkurrencer, nyhedsbreve mv. giver du samtykke til, at Klokkerholm Karosseridele A/S må bruge dine informationer til at holde kontakten med dig og frembringe nyheder og marketing. Du kan ændre din mening når som helst ved at klikke på afmeld-knappen i enhver mail, du får fra os, eller ved at kontakte os på eller . Vi vil behandle dine informationer med den største fortrolighed.

Cookies

Vi bruger såkaldte cookies og lignende teknologier, som genererer oplysninger, vi bruger til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden og til andre analytiske og statistiske formål. Disse oplysninger benyttes på et aggregeret niveau, men enkelte oplysninger vil kunne betragtes som personoplysninger på indsamlingstidspunktet, såsom din IP-adresse. Informationsindsamling ved hjælp af cookies er beskrevet mere udførligt i kapitel 5 nedenfor.

Databeskyttelse

1. Grundlag for at behandle personoplysninger
Loven om personoplysninger begrænser adgangen til at behandle personoplysninger ved at angive, hvad der skal anses som legitime årsager til at indhente og bruge personoplysninger ("Behandlingsgrundlag"). Reglerne om Behandlingsgrundlag betyder, at det er muligt at behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med den person, hvis personoplysninger bliver behandlet. Vores aftale med dig er vores primære Behandlingsgrundlag.

Desuden baserer vi dele af behandlingen på dit samtykke. Samtykke indhentes ved rekruttering, markedsføringshenvendelser, brugerundersøgelser, kampagner osv. Enkelte behandlinger er baseret på en interesseafvejning, f.eks. analyse og videreudvikling af vores tjenester og hjemmesider, hvor vores legitime interesse forbundet med brugen af oplysningerne vejer tungere end eventuelle ulemper for den enkelte.

2. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi anvender dine personoplysninger til følgende:

Opfyldelse af vores salgsrelaterede forpligtelser: Det omfatter opfyldelse af vores forpligtelser over for dig som kunde, herunder levering, relevant service, kundeopfølgning og besvarelse af spørgsmål samt opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lov.

Oprette kundeprofil: Vi vil kunne oprette en kundeprofil baseret på købshistorik og tilgængelige oplysninger som grundlag for nyhedsbreve, produktinformationer, tilpasset markedsføring og købsanalyser.

Administration af brugerprofiler: Vi har adgang til din brugerprofil for at kunne administrere dine kontaktoplysninger og eventuelle samtykker til at modtage vores nyhedsbrev, deltagelse i kampagner eller lignende.

Elektronisk markedsføring: Hvis du eksplicit har givet samtykke til det, vil vi benytte de personoplysninger, vi har om dig, til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter. Vi bruger i den forbindelse bl.a. de informationer, vi har om dine tidligere køb, for at give dig tilbud, du efter vores mening kunne være interesseret i. Du kan når som helst give os besked om, at du ikke længere ønsker denne type henvendelser. Du skal blot kontakte vores kundeservice.

Brug af eksterne leverandører: Hvis du bestiller eksterne tjenester, vil kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, vi har registreret om dig, kunne blive udleveret til leverandøren.

Hvis du søger en stilling hos os, er formålet med at indsamle personoplysninger om dig at
vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling. I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

3. Hvem får adgang til dine personoplysninger?
I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

Udbydere af post- og transporttjenesteydelser, speditører, udbydere af bortskaffelse af dokumenter og datamedier.

Udbydere af IT-tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og softwareopdatering.

Offentlige myndigheder: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde blive udleveret til relevante offentlige myndigheder. En sådan udlevering vil kun finde sted, hvis vi er pålagt dette i henhold til gældende love og regler.

4. Adgang fra udlandet
I tilfælde af at Klokkerholm Karosseridele benytter underleverandører, der er etableret uden for EU/EØS, vil vi sørge for, at behandlingen er underlagt databeskyttelse svarende til den, der gælder inden for EU/EØS, f.eks. ved hjælp af EU's standardaftaler, EU–US Data Privacy Framework eller en anden tilsvarende løsning.

5. Brug af cookies osv.
Vi benytter såkaldte cookies eller informationskapsler for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. En cookie er en tekstfil, som gemmes i din browsers interne hukommelse, når du besøger eller har interaktion med en webside.

Du kan forhindre, at vi gemmer sådanne cookies i din browser. De fleste moderne browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) er indstillet til at acceptere cookies automatisk, men du kan vælge selv at ændre indstillingerne, så cookies ikke bliver accepteret. Ulempen ved at deaktivere cookies i din browser er, at hjemmesiden ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste cookies, vi benytter, er at sørge for netop funktionalitet på hjemmesiden, som f.eks. at hjemmesiden kan huske, hvad du har lagt i din indkøbskurv.

Vi benytter også andre værktøjer end cookies til at indhente informationer om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, din bredbåndsleverandør, dit operativsystem, dato og tidspunkt for dit besøg på hjemmesiden samt data om, hvordan du navigerer på siden.

Disse informationer bruger vi til at analysere trends, så vi kan gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

6. Sletning
Klokkerholm Karosseridele sletter dine oplysninger i overensstemmelse med de gældende lovkrav. Oplysninger om køb vil som hovedregel blive slettet, når der ikke længere er behov for at gemme oplysningerne for at besvare kundehenvendelser og reklamationer, medmindre vi skal bruge oplysningerne til andre lovlige formål. Regnskabsloven og anden lovgivning kan i nogle tilfælde pålægge os at gemme visse typer informationer i længere tid.

I stedet for at slette personoplysningerne, kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at anonymisere personoplysningerne. Med anonymisering menes, at alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fjernes fra de datasæt, der gemmes.

7. Modtager af persondata
Dine persondata offentliggøres inden for lovens rammer over for følgende firmaer i EU:
· Udbydere af post- og transporttjenesteydelser, speditører, udbydere af bortskaffelse af dokumenter og datamedier.
· Udbydere af IT-tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og softwareopdatering
· Google Inc. og Microsoft Corporation.

8. Dine rettigheder
Klokkerholm Karosseridele A/S værdsætter din feedback. Her kan du se, hvilke rettigheder du til enhver tid har, og som du kan gøre gældende ved at kontakte os på :

Trække samtykke tilbage: Hvis du har givet dit samtykke til at modtage henvendelser fra os om information på vores varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det sådan, at du nemt kan framelde dig denne type henvendelser i hver kampagne fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte vores kundeservice. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine oplysninger frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Bede om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Bede om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os om at rette forkerte oplysninger, vi har om dig, eller bede os om at slette dine personoplysninger. Vi vil så vidt muligt imødekomme en forespørgsel om at slette personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, hvis der er tungtvejende grunde til ikke at slette dem, f.eks. at vi skal gemme oplysningerne af dokumentationshensyn. Mange oplysninger kan du slette selv. Eksempelvis kan du til enhver tid slette din profil hos os.

Klage til tilsynsmyndighederne: Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet.

9. Ændringer
Vi kan foretage ændringer i denne databeskyttelseserklæring, f.eks. som følge af at vi foretager ændringer i hjemmesidens layout eller funktioner. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi informere om dette på hjemmesiden.