Samfundsansvarlighed

Miljømæssig bæredygtighed
Klokkerholm Karosseridele er bevidst om den påvirkning og det ansvar, vi har i forhold til at fremme miljømæssig bæredygtighed. Vi ønsker at optræde ansvarligt i forhold til miljøet og FNs klimamål. Vi arbejder aktivt på nedbringelse af virksomhedens CO2-forbrug, og har konkrete mål for nedbringelse af energiforbruget. I forhold til de investeringer, vi foretager, har vi fokus på anvendelse af miljøvenlige energikilder.

Menneskerettigheder
Vi skal være en troværdig samarbejdspartner med alle stakeholders lokalt, nationalt og internationalt, og vil i alle samarbejdsrelationer håndhæve menneskerettighedsprincipper.

Medarbejdere og arbejdsforhold
Hos Klokkerholm behandler vi alle ansatte med respekt og ønsker at tilbyde gode og sunde arbejdsforhold med mulighed for udvikling og læring.

Vi anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig og vil i samarbejde med fagforeninger og Dansk Industri sikre det bedst mulige arbejdsklima. Klokkerholm understøtter aktivt en arbejdsplads, hvor begge køn kan udføre alle arbejdsfunktioner.

Hos Klokkerholm arbejder vi løbende med tiltag til forbedring af vores ansattes arbejdsforhold, herunder reduktion af antallet af arbejdsulykker.

Samfundsinvolvering
Klokkerholm involverer sig aktivt i lokalsamfundet, og støtter lokale initiativer bl.a. gennem sponsorater.

Leverandøraftaler
Vi arbejder aktivt med en ansvarlig leverandørstyring. Vi forventer, at vores leverandører overholder menneskerettighederne og lever op til FNs Verdensmål i forhold til sociale og miljømæssige forhold.

Sponsorat til den lokale Fodboldskole 2020
Sponsorat til den lokale Fodboldskole 2020
Danske Hospitalsklovne
Danske Hospitalsklovne