Whistleblowerordning

Whistleblowerlov fra 17. december 2021
Den danske whistleblowerlov er vedtaget i juni 2021. Loven implementerer EU’s whistleblowerdirektiv, som forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning, der skal beskytte whistleblowere. Loven er trådt i kraft 17. december 2021.

Koncernfælles ordning
Hos Klokkerholm Karosseridele og Indutrade har vi etableret en koncernfælles ordning. Det betyder, at vores interne whistleblowerordning er outsourcet til en ekstern aktør, WhistleB. WhistleB varetager således funktionen som whistleblowerenhed og behandler indberetninger, forestår kontakten med whistlebloweren, forestår opfølgning på indberetningen og gennemfører nødvendige undersøgelser.

Anonym indberetning
Såfremt du har mistanke om en alvorlig forseelse, der skal forhindres eller rettes, alvorlige overtrædelser af lovgivningen eller andre alvorlige forhold, som offentligheden kan have interesse i at få afdækket, kan du anonymt indberette overtrædelsen her. Du har ikke brug for bevis for dine mistanker, men alle indberetninger skal ske i god tro.