A1 og WP-Kvalitet

Udvælgelse og kontrol
Delene er enten dele, som er testet og godkendt i Klokkerholms omfattende kvalitetskontrol eller originaldele. Som en ekstra sikkerhed i forhold til WP-dele, er A1-dele testet og godkendt af uafhængige testinstitutter og er godkendt som en kvalitet tilsvarende OE. F.eks. TÜV i Tyskland, Centro Zaragoza i Spanien, Certified Automotive Parts (CAPA) i USA.

Original garanti
Klokkerholms A1 og WP-garanti følger hver enkelt bilproducents garanti og er derfor den samme som for originale dele.

Omfang
Ved en reklamation ombyttes produktet med en ny del fra Klokkerholm eller en tilsvarende originaldel.
Klokkerholm godtgør nettoomkostninger:

  • evt. ekstra tidsforbrug ved montering
  • lakeringsomkostninger
  • differenceomkostninger mod ombytning til OE-del

Omkostningerne afregnes i henhold til Forsi og til en reklamationspris, som angives på denne side.

Forbehold
Klokkerholm stiller samme krav til reparatøren som bilproducenterne omkring håndværksmæssig korrekt udførelse af forbehandling, montering og efterbehandling samt regler vedrørende almindelig vedligeholdelse. Der forlanges ikke prøvemontering, men produktet skal kontrolleres for eventuelle
skader og mangler før lakering. Ellers dækkes lakeringsomkostninger samt øvrige følgeomkostninger ikke af garantien.

Aktuel timepris: Kr. 395,00 + moms

Reklamation

Sådan gør du:
Reparatøren kontakter Klokkerholm direkte:
Email:
HOTLINE: +45 8081 4444

For at Klokkerholm kan behandle reklamationen,
skal der bruges følgende oplysninger:

  • Grossistens navn
  • Fakturakopi fra grossisten
  • Beskrivelse af fejlen
  • Billeddokumentation
  • Evt. forsikringsselskab
  • Registreringsnr.

Vi stiller krav om billeddokumentation. Reklamationen modtages kun, hvis dette krav er opfyldt.
Klokkerholm forbeholder sig retten til at efterprøve returnerede dele.